Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2018

cyel
cyel
3634 c82c 420
Reposted fromdailylife dailylife viarudosci rudosci
cyel
4189 5de7 420
Reposted fromursa-major ursa-major viapatrzpodnogi patrzpodnogi
cyel
2374 74a2 420
Reposted fromnazarena nazarena viarudosci rudosci
cyel
4309 cd53 420
Reposted from4777727772 4777727772 viapatrzpodnogi patrzpodnogi
8319 45a3 420
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viarudosci rudosci
cyel
4477 530a 420
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viarudosci rudosci
cyel
Nic nie wyzwala w nas większej energii niż zmiana sposobu myślenia. Gdy tylko inaczej spojrzysz na świat i postanowisz przykładać większą wagę do swojego wyglądu, uruchomisz w sobie pokłady energii. Stanie się tak, gdy spróbujesz pokonać własną nieśmiałość; gdy na jakiś czas wyłączysz smartfona; kiedy widząc w szybie swoje odbicie, obiecasz sobie, że przestaniesz się garbić; gdy postanowisz, że w czasie kłótni zachowasz spokój, a przedstawiając kolejną propozycję w pracy, będziesz mówić pewnym głosem; gdy zapragniesz elegancko się wypowiadać – w każdej z tych sytuacji mogą zdarzyć się zdumiewające rzeczy.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viaaksamitt aksamitt
cyel
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
Reposted fromverronique verronique viaaksamitt aksamitt
cyel
Źle czy dobrze, okaże się później. Ale trzeba działać, śmiało chwytać życie za grzywę. Wierz mi, malutka, żałuje się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się. 
— Andrzej Sapkowski
cyel
9085 6207 420
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer
9830 08da 420

gonegal:

pink + purple neon moodboard 💟

Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
cyel
7405 c517 420
!
Reposted fromnathloves nathloves viainsanedreamer insanedreamer
cyel
9175 ca8b 420
Reposted frompulperybka pulperybka viainsanedreamer insanedreamer
0234 75cd 420

girlinthepark:

beautelicieuse | Edinburgh, United Kingdom. 

cyel
kool kat
Reposted fromcats cats viainsanedreamer insanedreamer
5670 c8d7 420
cyel
cyel
4923 f0eb 420
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viainsanedreamer insanedreamer
5880 93f8 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl